maart 2016

donderdag 21 januari 2016

Wat kan een gemeente met bromsnor?

Er kleven er nogal wat nadelen aan de snorfiets en de bromfiets. Zeker als die op fossiele brandstoffen rijdt. Tegelijk zien we dat dit vervoermiddel in een sterk groeiende behoefte voorziet.
Om tot meer structurele aanpak te komen zou onderzoek naar de (gevolgen van de) emissie van de snor- en bromfiets wenselijk zijn.
Gemeenten als Nijmegen, Utrecht en Amsterdam ontwikkelen momenteel maatregelen om het gebruik van de snorfiets aan banden te leggen:

Bewustzijn vergroten
Gedragsmaatregelen kun je richten  op 2 leeftijdsgroepen waar de snorfiets in populariteit wint (zie ook De ontwikkeling van de snorfiets) :

 • Ouderen 50+
 • 20-30 jarigen

Stimuleren schone alternatieven 
In China rijden volgens de Wikimobi al 120 miljoen elektrische scooters rond. Ook in Nederland komen steeds meer elektrische snorfietsen, maar het aantal blijft nog beperkt.
Er zijn verschillende manieren om alternatieven te stimuleren:
 • Sloopsubsidies (b.v. oude tweetakters)
 • Aanschafsubsidie elektrische snorfiets
 • Aanschafsubsidie elektrische fiets
 • Indirect, zoals voordelen bij stallingen. Ervaring in Amsterdam leerde dat laadpalen voor elektrische brom-/snorfietsen nauwelijks worden gebruikt.
Let er wel op dat misbruik wordt voorkomen. Leer van andere regelingen en trek als het even kan met andere gemeenten en de regio/provincie op.

Onverplicht fietspad
Brom- en snorfietsen mogen niet op het onverplichte fietspad. Door deze borden op een fietsroute te plaatsen kunnen dus in theorie scooters geweerd worden. Er kleven echter enkele nadelen aan: het is niet gebruikelijk dat dit bord binnen de bebouwde kom wordt gebruikt. Voor veel mensen is de betekenis van het bord niet bekend. Handhaving is lastig. Ook zal er een alternatief aan de scooter moeten worden geboden en is bewegwijzering nodig.


Snorfiets op de rijbaan
Eind november 2015 heeft de minister in een brief aan de Tweede Kamer aangegeven dat zij een wijziging van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 (RVV 1990) voorbereid.

Daarmee krijgen de (lokale) wegbeheerders de bevoegdheid om, onder voorwaarden, de snorfiets naar de rijbaan te brengen en een helmplicht in te voeren. Het naar de rijbaan brengen van de snorfiets heeft als voordeel:
 • Dat de situatie voor de fietsers verbetert (milieu, comfort en veiligheid)
 • Dat de populariteit van de snorfiets vermindert
Daar staat tegenover dat de gevolgen voor de verkeersveiligheid onduidelijk zijn en er onder de gebruikers weinig draagvlak is (zie Scooters in Binnensteden, I&O, 2015 )

Inrijverbod
Een gemeente kan een algeheel inrijverbod voor snorfietsersen per straat instellen middels bord C13.
Zo is het in Amsterdam in een groot aantal parken niet toegestaan om te rijden met de scooter.
 
Parkeerverbod
In Amsterdam geldt een parkeerverbod in de directe omgeving van het Leidseplein en het station.


Milieuzone
De milieuzone is een van de meest ingrijpende maatregelen.
Aandachtspunten zijn:
 • Hoe groot is de zone?
 • Voor wie geldt het verbod in de zone? (alleen snor-/bromfietsen?)
 • Het draagvlak onder gebruikers is zeer gering
 • Is een overgangstermijn nodig?
 • Hoe organiseer je de handhaving? (camera’s/kenteken)
In Rome en Milaan is het verboden voor scooters van voor 1999 om tussen 7.00 en 19.00 uur in de binnenstad te rijden.
Genua wilde de maatregel invoeren, maar door het protest van de inwoners is dit uitgesteld. In Genua zijn 180 duizend motoren op 600 duizend inwoners; 20.000 scooters zouden onder het verbod vallen.

Handhaving
Naast de rollenbanktest mogen sinds 2015 ook laserguns of andere snelheidsmeters gebruikt
worden om opgevoerde snorfietsen te traceren. Het handhaven van inrijverboden is lastiger. De vorm van handhaving verschilt per maatregel. De prioriteit bij de politie is meestal zeer laag.


Draagvlak voor maatregelen


bron: Scooters in Binnensteden, I&O, 2015 

Uit bovenstaande diagram blijkt dat inwoners van de vier grote steden groot voorstander zijn van handhaving en controle. 
Het minste draagvlak is er voor een algemeen verbod op scooters en brommers in de stad. Toch is 40% van de inwoners ook voor deze ingrijpende maatregel. Op de uitbreiding van laadpunten na zijn scooterrijders 25 tot 35 procentpunten minder voorstander van de maatregelen dan de niet-scooterrijders. Maar er is ook begrip voor maatregelen. Een meerderheid van de brom- en snorfietsers die in de binnenstad rijden, vindt het een goed idee om scooters strenger te controleren op illegaal opvoeren. Ook is 70% voorstander van een verbod op de meest vervuilende scooters en brommers in de binnenstad. 

Een andere opvallend resultaat uit de enquête van I&O was het antwoord op de vraag wat scooterrijders zouden doen als er een verbod zou komen op hun voertuigen op benzine:
 • de helft zou vaker de fiets nemen
 • 41 procent zou minder vaak naar de binnenstad gaan
 • 14 procent zou overstappen op de elektrische scooter en
 • 3 procent zou overstappen op een elektrische fiets
Verder gaf driekwart van de scooterrijders aan een financiële tegemoetkoming een acceptabele deal te vinden om over te stappen op een elektrische scooter. Het verbeteren van het openbaar vervoer en de inruil van de scooter/brommer voor een elektrische fiets kunnen op minder steun rekenen.

1 opmerking:

 1. Besluit nemen dat over 5 jaar geen scooter meer op benzine rond mag rijden, alleen nog elektrisch. Dan heb je nog 5 jaar de tijd om je scooter 'op' te rijden. En maakt het de wereld een stuk aangenamer.

  BeantwoordenVerwijderen