maart 2016

zaterdag 23 januari 2016

Veiligheid snorfietsen

Het risico op een dodelijk ongeval of een ongeval waarbij een zwaar gewonde valt is voor de brom-/snorfiets erg hoog in vergelijking met andere vervoermiddelen:


Gemiddelde over de jaren 2004-2009. bron: SWOV factsheet 2014

Gemiddelde over de jaren 2004-2009. bron: SWOV factsheet 2014 

Het aantal slachtoffers van verkeersongevallen met snorfietsers in Amsterdam steeg van 275 in 2007 tot 689 in 2012. Een bijna even sterke groei als het aantal snorfietsen. In 2012 gaat het naar schatting om 71 ziekenhuisopnamen en 618 behandelingen op een spoedeisende hulp afdeling van ziekenhuizen.
Dit bleek bij een analyse die de SWOV in 2013 maakte. De analyse was gericht op een inschatting van de verkeersveiligheidseffecten als de snorfiets in Amsterdam naar de rijbaan zou verhuizen, Snorfiets Op de Rijbaan, oftewel SOR.

De SWOV schatte dat SOR met helmdraagplicht voor Amsterdam een reductie zou opleveren van 261 (-38%) slachtoffers van ongevallen waarbij een of meerdere snorfietsers betrokken zijn (35 ziekenhuisopnamen en 226 spoedeisende-hulpbehandelingen ). Het grootse deel van deze reductie komt doordat veel snorfietsers als gevolg van SOR met helmdraagplicht kiezen voor een ander vervoermiddel.

De effecten van SOR zonder helmdraagplicht kon de SWOV niet inschatten.

Toen de  maatregel Bromfiets op de Rijbaan (BOR) werd ingevoerd is de maximum snelheid voor bromfietsen binnen de bebouwde kom verhoogd van 30 naar 45 km per uur om het snelheidsverschil tussen bromfietsers en auto’s te reduceren. De SWOV geeft aan dat dit bij snorfietsers ook zou moeten worden overwogen.

Om de snorfiets naar de rijbaan te kunnen verplaatsen besloot de minister in  2014 een lokale helmplicht juridisch mogelijk te gaan maken. Gemeenten beslissen dus zelf of zij op bepaalde plekken een helmplicht invoeren. 

Geen opmerkingen:

Een reactie posten