maart 2016

maandag 25 januari 2016

Stedelingen snorren, boeren brommen

In 2015 waren er gemiddeld 33 snorfietsen per 1000 inwoners. Dit varieert van 10 tot 110 snorfietsen per 1000 inwoners. Het aantal bromfietsen is vergelijkbaar en varieert van  11 tot 107 per 1000 inwoners.
Het bromfietsbezit neemt af naarmate een gemeente stedelijker is. Het snorfietsbezit neemt juist toe met de stedelijkheid:

Brom- en snorfietsbezit per stedelijkheidsgraad
  
Bron: CBS bewerkt door CROW-KpVV

De snorfiets is populairder in de steden en de bromfiets op het platteland. De juridische snelheid van het vervoermiddel zal hier zeker mee te maken hebben. In praktijk rijden snorfietsen echter vaak even hard als een bromfiets. Het imago en de pakkans spelen wellicht ook een rol. Maar het kan ook aan de leeftijdsopbouw liggen: Jongeren trekken naar de stad waar de snorfiets populair is.
Gemiddeld groeide het aantal snorfietsen tussen 2007 en 2015 met 207%. Dat is dus ruim een verdubbeling.
 Groei brom- en snorfietsen per stedelijkheidsgraad
Bron: CBS bewerkt door CROW-KpVVOpvallend is dat er de groei in de steden ongeveer even groot is als daarbuiten.

Bromfiets vooral populair in het noorden
Het aantal snorfietsen en bromfietsen per 1000 inwoners vertoont grote verschillen per provincie:
Opvallend is dat de bromfiets in de noordelijke provincies en Zeeland relatief populair is, terwijl in Brabant, Limburg, Gelderland en Flevoland er meer snorfietsen dan brommers zijn.


Aantal brom- en snorfietsen per provincie
Bron: CBS bewerkt door CROW-KpVV 

Geen opmerkingen:

Een reactie posten