maart 2016

vrijdag 22 januari 2016

Inwoners ergeren zich aan snorfietsen

Veel metingen laten een groei van het fietsverkeer zien, tot vreugde van gemeenten die streven naar een shift naar duurzame vervoerwijzen. Het toenemende gebruik van het fietspad door de snorfiets past hier niet bij. Hoeveel mensen ergeren zich eigenlijk aan de brom-/snorfiets?

In opdracht van Milieudefensie onderzocht I&O Research hoe mensen de scooter ervaren. Ze enquĂȘteerden hiervoor 1.051 mensen in de 4 grote steden. Dit levert een aardig beeld op van hoe mensen tegen de scooter aankijken:

Het vervoermiddel waar mensen zich in de stad het meest aan ergeren
bron: Scooters in de Binnensteden, I&O research, 2015
Aan de bromfiets ergert 49 procent zich ‘altijd’ of ‘vaak’, aan de snorfiets 43 procent. De auto wekt bij 30 procent van de inwoners vaak of altijd ergernis op, en aan fietsers ergert ruim een kwart van de inwoners (27 procent) zich.  Van alle vervoermiddelen in de stad roepen brom- en snorfietsers dus de meeste ergernis op.

Overlast waar inwoners zich altijd of vaak aan ergeren per voertuigtype (% genoemd)

bron: Scooters in de Binnensteden, I&O research, 2015
Inwoners ergeren zich vooral aan brom- en snorfietsers vanwege hun gevaarlijke rijgedrag en te hard rijden. Dat verklaart waarom 32 % van de mensen zich ook vaak of altijd aan de elektrische scooter ergeren. 
Naast het gedrag ergeren respondenten zich aan milieuaspecten als geluidsoverlast en luchtvervuiling en ruimtegebrek op het fietspad.
De mate waarin inwoners zich ergeren verschilt per stad. Zo ergert 60 procent van de Amsterdammers zich aan bromfietsen/scooters, onder Rotterdammers 41 procent en Hagenaars 42 procent.
Ook neemt de ergernis toe naarmate men in of dichterbij de binnenstad woont. In de buitenwijk wordt de ergernis aan de scooter 10 tot 15 procentpunten  minder genoemd.

Lees verder in:

Geen opmerkingen:

Een reactie posten