maart 2016

zondag 24 januari 2016

Snorfiets is vies

Brom- en snorfietser schadelijker dan vrachtwagens
Het aandeel brom- en snorfietsen in het totale verkeer is klein. Wel rijden scooters vaak op dezelfde rijbaan als fietsers (bijvoorbeeld een fietspad). De meest schadelijke stofdeeltjes zijn de fijnste deeltjes en roet. Deze klonteren na enkele meters al snel samen. Dicht op de uitlaat van voertuigen is de emissie daarom schadelijker dan enkele meters hiervandaan. Als een fietser door een scooter wordt ingehaald krijgt de fietser relatief veel uitlaatgassen in het gezicht. De scooter is daarom een belangrijke veroorzaker van vervuilde lucht voor de fietser:
Bron: gemeente Nijmegen

Dit patroon komt overeen met de bevindingen van de Fietsersbond in 2008 met hun ‘snuffelfiets’. Op grond van hun metingen constateerde de Fietsersbond:
Een vieze vrachtwagen stoot zo’n 300.000 deeltjes uit per kubieke centimeter. Een scooter komt moeiteloos op 350.000 deeltjes per kubieke centimeter. Het zijn ultrafijn stofkanonnen

Doordat hun aandeel in de modal split klein is (slechts enkele procenten, zie figuur hieronder) hebben brom- en snorfietsen slechts een klein aandeel in de totale verkeersemissie van Stikstofdioxide en Fijnstof van een gemeente. Dit zijn de stoffen waarvoor Europese normen zijn geformuleerd. De scooter stoot echter ook andere schadelijke stoffen uit. Bijvoorbeeld koolwaterstof, een stof die ook zeer schadelijk is voor de gezondheid. Uit onderzoek in Amsterdam blijkt dat het aandeel van de scooter in de emissie van koolwaterstoffen (HC) groot is:
Aandeel in de emissie van koolwaterstof door verschillende voertuigen
bron: Maatregelenpakket schone lucht voor Amsterdam, 2015.


Onderzoek door het RIVM bevestigd deze conclusie:

Percentage bijdrage emissie van brommers aan totale verkeersemissie
Bron: Gezondheidseffecten van brommeremissies, RIVM, 2011

In bovenstaande tabel wordt uitgegaan van de jaren 2002-2009. Sindsdien is het aandeel van scooters in het verkeer sterk gestegen. Het aandeel van de scooter in de verkeersemissie is daarmee ook toegenomen en zal meer overeenkomen de figuur van Amsterdam uit 2015.

In een literatuurstudie vond het Ministerie nog enkele effecten:
"Brom- en snorfietsen dragen met 38% relatief sterk bij aan vluchtige organische stoffen en met 24% aan methaan (CBS 2015). Uit onderzoek van de GGD Amsterdam en de Universiteit Utrecht blijkt dat brom- en snorfietsen weinig bijdragen aan stikstofoxiden maar veel aan ultrafijnstof (Van der Zee et al. 2012)."

In 2017 gelden voor bromfietsen de Euro 4 normen. Hiermee zullen geen nieuwe tweetaktmotoren meer worden toegelaten. Maar scooters gaan lang mee: bijna de helft van alle brom- en snorfietsen is ouder dan 10 jaar (zie onderstaande figuur). Het zal dan ook nog jaren duren voordat de al bestaande tweetaktmotoren uit het straatbeeld verdwenen zijn.

bron: CBS, bewerkt door CROW


Geluidsoverlast
Naast luchtkwaliteit is ook het geluid van snorfietsen een bron van hinder:
Mensen hebben regelmatig last van geluiden van buren, laagfrequent geluid en pieken van brommers. Deze bronnen worden als zeer hinderlijk ervaren. Mensen willen alleen gewenste geluiden horen. Geen mechanische geluiden, maar bomen, vogels, windgeruis en spelende kinderen. Ze helpen te ont-stressen, wat heilzaam is voor de gezondheid. Zo ervaren ze contact met de omgeving. Als dat contact verstoord is, kunnen mensen minder goed rust vinden. Daarin spelen stedelijke recreatiegebieden, zoals parken een belangrijke rol. Als mensen gestrest zijn, zoeken ze deze gebieden op om tot rust te komen. (bron: RIVM Magazine 2014)

Elektrische alternatieven
Scooters op fossiele brandstoffen veroorzaken geluidsoverlast en vervuilen de lucht. Gelukkig zijn er inmiddels diverse elektrische modellen die hier niet aan bijdragen:
  • de speed-pedelec (valt volgens europese wetgeving onder de bromfiets)
  • de elektrische snorfiets
  • de elektrische bromfiets

Geen opmerkingen:

Een reactie posten